Mustafas dikt


Mustafas dikt. I 2015 fattet UNE vedtak om å kaste Mustafa og hans familie (mor og fire søsken) ut av landet. Hvilken påkjenning dette har vært disse årene (politiet kommer fullt bevæpnet midt på natten) kan dere lese om i de meget sterke diktene Mustafa begynte å skrive som 13 åring.
 
Dette er rørerende tekster rett fra hjertet, det er sterkt, det er nært, det er sårt og ikke minst - det er direkte ubegripelig. Mustafa er til tross for sin unge alder, en reflektert og dypsindig poet og en sterk stemme.
 
Jeg håper dere vil støtte vår unge poet i hans kamp mot UNE og hans interne, tøffe kamp ved å kjøpe diktsamlingen hans som også inneholder tekster og illustrasjoner fra medelever på Borgen skole. Inntektene går uavkortet til Mustafa. Trude Helén Hole