Når våren ikke kommer, en dokumentar om selvmord
Når våren ikke kommer, en dokumentar om selvmord

Feather Books Publishing

Når våren ikke kommer, en dokumentar om selvmord

Regular price 149,00 kr
Dette er sterk en dokumentar om selvmord. I følge NHI er selvmord den største trusselen mot barn og unges helse. Over ni tusen jenter og fire tusen gutter prøver å ta sine liv hvert år, 1/3 del av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker og selvskading er i dag blitt vanlig. 
Jeg har i lang tid ønsket å skrive denne bok. Jeg kan ikke fortsette å lese de samme historiene i avisene år etter år - og føle at ingen gjør noe med det. Norge var ett av de første landene i verden som iverksatte nasjonale tiltak for å forebygge selvmord. Til tross for innsatsen er forekomsten av selvmord fremdeles svært høy. Antallet har vært stabilt mellom 500 og 600 selvmord de siste 20 årene.
Vi kan ikke la det gå 20 år til uten resultater når vi har kunnskap nok til å gjøre noe med det nå. I boken er det fremmet en del historier som viser et tydelig mønster, samt en del fornuftige årsaksforklaringer skrevet av mennesker med god ekspertise og innlegg fra mennesker som "har vært der", med tilhørende råd og støtte. Det er også foreslått noen enkle og konkrete løsninger som er helt nødvendig for å få redusert statistikken rundt selvmord og selvskading. 
Jeg håper med dette at denne bok kan bidra til å få økt fokus på selvmord, og at beslutninger og tiltak iverksettes der det skal innenfor hvert tema som er tatt opp slik at den dystre selvmordsstatistikken reduseres.
Temaene er;
  • Mobbing
  • Psykiske problemer og økende selvmord blant ungdom
  • Selvmord i psykiatrien
  • Utstrakt bruk av farlige medisiner som også øker selvmordsfaren
Helt til slutt ønsker jeg å bidra med noen ord jeg håper kan bedre hverdagen for noen. Alt handler til syvende og sist om gi seg selv TID
Takk til Fritt Ord. Boken er selvfinansiert, men Fritt Ord har støttet ferdigstillelsen. Uten Fritt Ord hadde jeg ikke kommet i mål. Takk også til alle bidragsyterne og spesielt Hans-Erik Dyvik Husby som har skrevet forordet.
10% av bokens inntekter går til Kirkens SOS.
Trude Helén Hole