På jakt etter livsgleden - gjenvinn din indre styrke
På jakt etter livsgleden - gjenvinn din indre styrke

Feather Books Publishing

På jakt etter livsgleden - gjenvinn din indre styrke

Regular price 79,00 kr
Dette er en PDF fil som inneholder PÅ JAKT ETTER LIVSGLEDEN når selvmordstanker truer, og GJENVINN DIN INDRE STYRKE, et intensivt øvingsprogram for å bekjempe psykisk stress. 
Forfatteren  Sven-Erik Ellund er utdannet cand philol: nordisk hovedfag, engelsk mellomfag og teatervitenskap grunnfag. Ellund har også kommisjonsvurdert hovedfagskompetanse i drama og norsk. Som pensjonert lektor med overgrep og suicidalitet i livsbagasjen har han nå ferdigstilt et manus om selvmord, samt et intensivt øvingsprogram for å mestre psykisk stress.
.
Dette er en selvhjelpsbok i to deler for mennesker som ønsker innspill på "tanker og tiltak" når mørke tanker faller på. Boken kan også være til hjelp for mennesker som kjenner til venner, bekjente og familiemedlemmer som sliter.
.
Fra forfatteren: Jeg har selv vært i dette fortvilte mørket og jeg har medfølelse med smerten til mange (unge) mennesker. Jeg føler fagmiljøer fortsatt famler etter hjelp som virker, og ikke minst - jeg håper å kunne plante forsiktig optimisme og fremtidshåp hos mennesker som sliter. I denne boken har jeg derfor presentert mine erfaringer og tanker i følgende seks kapitler i På jakt etter livsgleden. Alle seks kapitler har fått en forbokstav på K, og KROPPEN er det første av dem. Dette kapittelet åpner med et «villet provoserende» synspunkt, nemlig at man ikke kan prate seg frisk når man helt har mistet livslyst og livsvilje.
.
Med boken ønsker jeg å påvirke tanker rundt psykisk stress, slik at forståelsen for hvordan dette har satt seg i hele kropps-systemet blir tatt på større alvor, og kan åpne opp for en erkjennelse av at verbal og tankemessig terapi alene sjelden gjør at pasienten føler seg; fri – frigjort – frisk.
Men det å gå alene med psykiske vansker uten å sette ord på det, og dermed ikke få hjelp til egen innsikt i problemene, er selvsagt svært uheldig og kan medføre langvarig psykisk slitasje. Sven-Erik Ellund.